Hidroizolacija - Spektar hidroizolacija

Jednokomponentna hidroizolacija

Smeša polimernih vodonepropustih smola i aditiva sa svojstvima hidrofobnosti, u kombinaciji sa aluminatnim cementom i odabranim puniocima i ima odličnu vodoodbojnost i vodonepropustljivost.
To  je praškast materijal za čiju primenu je potrebno da se meša sa 20-30 % vode u zavisnosti kako se primenuje; kao premaz ili kao malter.
Nanosi se na čvrstu ,betonsku podlogu koja mora biti očišćena i odmašćena preko  vodonepropusnog Penetrata koji se nanosi nekoliko sati ranije.
 Najčešće se nanosi valjkom i četkom u tri sloja sa takozvinim unakrsnim premazivanjem a može se nanositi i kao malter hoblim u dva sloja.pomešane komponente treba utrošiti za sat vremena.

Dvokomponentna Akrilna hidroizolacija je bolje i skuplje rešenje pa se koristi za teže uslove prodora vode.U kombinaciji sa hidroizolacijom potrebno je koristiti zaptivnu traku za sve spojeve, ivice i slično.Akrilna hidroizolacija ima dobru vodonepropustljivost na pritisak i kontrapritisak vode.

Odnos mešanja komponenata A:B=1:2 do 1:2,5

fgallery2-
fgallery2-