Disperzija - Spektar dis

disperzija za zidoveSpektar dis je disperzija na bazi sintetičkih smola, pigmenata, aditiva i punioca rastvornih u vodi. Koristi se za bojenje unutrašnjih zidova koji se mogu prati blagim rastvorom deterdženta a da se boja ne otire. Može da se nanosi direktno na zidove ili preko prethodno premazane podloge.

Najbolje je da su zidovi prethodno gletovani.

  • Nanosi se  valjkom ,četkom ili na drugi način u dva do tri sloja dan za danom.
  • Razredjuje se 5-10% vodom.
  • Potrošnja je 0,3-0,40kg /m2 za dva sloja.
  • Tonira se Spektar tonerima ili tonerima drugog proizvođača.
  • Rok upotrebe :   6 meseci na temperaturi iznad 5°C.