Kulir Plast

Kulir

 Kulir Plast je dekorativni, plastični, zagladjeni malter na bazi mermernog zrna, prirodne boje veli;ine do 1,5 (1,6) mm koji se kombinuje sa polimernim, akrilnim smolama dajući homogenu gotovu smesu koja se pakuje u plastične kante veličine od 18 litara.
Najčešće se nanosi na cokle kuća ali se može nanositi i na stubove, na betonske i druge ograde i unutrašnje zidove predsoblja, hodnika i sl.

Možete naručivati prema navedenoj ton karti

Ton-karta-kulira
k
ton-karta-