Podloga Spektar

molerajPodloga je suspenzija Akrilatnih, PVA, Vinil versatatnih i sličnih smola sa dodatkom aditiva i služi kao sredstvo za impregnaciju poroznih fasadnih i drugih materijala pre nanošenja fasadnih, boja za enterijere i boja za beton koje su vodorazredive.

  • Nanosi se četkom, valjkom  ili na drugi način pošto se prethodno razredi vodom a prcenat razredjenja se odredjuje u zavisnosti od namene i poroznosti materijala koji se impregnira.
  • Maksimalno razređenje je 1:8 tj na jedan deo podloge dodaje se osam delova vode, ali je u praksi to razredjenje 3-5 delova vode.
  • Potrošnja zavisi od svrhe i razređenja i kreće se od 10-15 m2 sa 1kg nerazređene podloge.
  • Na normalnim temperaturama podloga je suva za 1-2 sata kada se može nanositi sloj boje.
  • Razređuje se vodom.
  • Ukoliko dođe u dodir sa očima ispira se sa dosta vode a zatim je potrebno obratiti se lekaru.