Budućnost Salaš Noćajski

Ekipa Budućnosti se kao takmičar ove lige pojavljuje prvi put pošto se do sada nije takmičila sa željom da se druži sa svim učesnicima bez obzira na sportske rezultate.

Sastav ekipe: T.Janković,D.Jadranski,S.Jeftić,G.Milovanović,M.Minić,J.Jovanović,D.Petrović,Z.Petrović,B.Čupić, M.Stojanović,J.Gligorić,Z.Marković,A.Lukić,P.Radovanović,R.Karaklajić,Ž.Jošić,S.Vidačković,M.Kovačević,M.Nikolajević,I.Dostanić, P.Igrić,Z.Pršić,D.Đonkić,M.Jevtić